Contact

Team

here to protect you

Anton van Zantbeek

partner

Anton focust op de nationale en internationale belasting- en vermogensplanning van de vermogende particulier en zijn familie. Hij begeleidt en adviseert vermogende cliënten bij het structureren van hun familiale vermogens met een bijzondere focus op de succesvolle overdracht naar de volgende generatie. Anton is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool. Verder heeft Anton een ruime ervaring in beleggingsfiscaliteit, (fiscale) compliance en de emigratie/immigratie van vermogende particulieren. Omtrent al deze aspecten geeft hij regelmatig voordrachten en heeft hij talrijke publicaties en opinies op zijn naam staan. Anton is sedert 1996 advocaat en is ingeschreven aan de Brusselse Balie. Anton is Master in de Rechten (UGent / Paris X Nanterre) en behaalde een Master in fiscaliteit aan de Ecole de Commerce Solvay (ULB)

there's life and then there's work. we're very driven people, on and off the job.

Ann Maelfait

partner

Ann leidt de litigation praktijk van Rivus. Haar expertise reikt van de behandeling van (internationale) nalatenschappen, echtscheidingen, alsook betwistingen over testamenten en schenkingen. Daarnaast adviseert Ann families en familiale ondernemingen (NextGen). En in haar dagelijkse praktijk focust zij op charity en onafhankelijk bestuur. Ann en het team staan Testament.be (charity) bij. Ann doceert aan de Expert Class Vermogens- en Successieplanning (Brugge Business School), geeft heel regelmatig voordrachten en publiceert in Patrimonium. Ann is Master in de Rechten (KULeuven) en behaalde Master in de Fiscaliteit (KULeuven). Ann is sedert 2002 advocaat en is ingeschreven aan de Brusselse en Gentse Balie.

team up

Peter Poppe

Advocaat

Peter adviseert vermogende particulieren over nationale en internationale fiscale aangelegenheden. Hij heeft ruime ervaring in het nationaal en internationaal structureren van familievermogens, met een bijzondere focus op de governance en overdracht van familiebedrijven. Hij begeleidt cliënten bij hun contacten met fiscale administraties en staat hen bij in hun onderhandelingen met fiscale opsporingsdiensten of bij rulingaanvragen. Daarnaast is Peter ook actief lid van de Estate Planning Skill Group en publiceert regelmatig in diverse fiscale vaktijdschriften.

 

Peter behaalde een Master in de Rechten (Universiteit Gent, 1999). Hij heeft ook een Master in Fiscaal Recht en een Master in Ondernemingsrecht (Universiteit Gent, 2000). Hij werd toegelaten tot de balie in 2000, en is nu lid van de Brusselse balie.

Anke Van Langenhove

Advocaat

Anke adviseert over internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als civiel recht. Zij adviseert ook over familiaal vermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de afwikkeling van complexe nalatenschappen. Zij is actief betrokken bij Testament.be en maakt deel uit van het redactiecomité van het tijdschrift 'Nieuwsbrief Successierechten'.

 

Anke is master in de rechten (Universiteit Gent, 2000) en behaalde haar Postgraduaat getuigschrift Estate Planning in 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij werd toegelaten tot de balie in 2000 en is nu lid van de Gentse balie.

Emilie Vanderlinden

Advocaat

Emilie adviseert over familie- en familiaal vermogensrecht en richt zich in het bijzonder op civiele procedures (echtscheidingen, vereffening-verdelingen na echtscheiding, etc. ).

 

Emilie is master in de rechten en licentiaat in het notariaat (KU Leuven, 2004), en behaalde haar getuigschrift Postgraduaat Estate Planning in 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij werd toegelaten tot de balie in 2004 en is nu lid van de Brusselse balie.

Stéphanie De Pauw

Advocaat

Stéphanie adviseert over successieplanning, familievermogensrecht en internationaal privaatrecht. Zij is gespecialiseerd in procedures betreffende vereffening en verdeling na overlijden met een internationaal karakter. Daarnaast behandelt zij regelmatig procedures waarin vennootschapsrechtelijke aspecten aan bod komen. Zij verzorgt jaarlijks, samen met Ann Maelfait, de bijdrage "Testamenten" in de reeks Patrimonium en heeft dan ook een bijzondere belangstelling voor erfrechtelijke procedures.

 

Stephanie behaalde een Master in de rechten, (Universiteit Gent, 2006). In 2015 behaalde zij haar Postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Aangelegenheden aan de Universiteit van Odisee te Brussel. Zij is lid van de balie in Gent.

Marc-Etienne Baijot

Advocaat

Marc-Etienne adviseert over fiscaal recht en nationale en internationale vermogensplanning, met bijzondere aandacht voor Zwitserse en Luxemburgse aangelegenheden.

 

Marc-Etienne is licentiaat in de rechten (UCL, 2011) en master in het fiscaal recht, (ULB, 2013), alsook master in de managementwetenschappen (LSM, 2013). Hij heeft ook een certificaat in Luxemburgs personenbelastingrecht (Chambre des salariés-Luxembourg LLC, 2015) en een certificaat in Zwitsers erfrecht, (UniNE Neuchâtel, 2020). Hij werd toegelaten tot de Brusselse balie in 2015.

Kirsten De Winné

Advocaat

Kirsten adviseert over nationale en internationale successieplanning, familierecht en familiaal vermogensrecht. Zij heeft een bijzondere interesse in de problematiek van wilsonbekwamen. Zij is de specialist in de (internationale) zorgvolmacht.

 

Kirsten heeft een Master in de Rechten (KU Leuven, 2014). Zij werd toegelaten tot de Brusselse balie in 2014.

Siemon Aelbrecht

Advocaat

Siemon adviseert in burgerlijke en fiscale zaken voor alle buitengerechtelijke instanties in België en de Europese Unie, waaronder het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de grondrechten en de toepassing ervan in fiscale zaken, alsook voor fiscale procedures met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. Hij is de auteur van verschillende publicaties over fiscaal recht in toonaangevende juridische vakliteratuur.

 

Siemon behaalde een Master in de Rechten (Universiteit Gent, 2014) en een Master in de Fiscaliteit (KU Leuven, 2015). Hij werd toegelaten tot de balie in 2017 en is nu lid van de Gentse balie.

Julie Amery

Advocaat

Julie adviseert over nationale en internationale vermogensplanning, procedurele bijstand inzake vermogen, familierecht en familiaal vermogensrecht. Zij is actief betrokken bij Testament.be.

 

Julie heeft een Master in de Rechten (KU Leuven, 2015) en een Master in Management (Antwerp Management School, 2016). Zij werd toegelaten tot de balie in 2017 en is nu lid van de Brusselse balie.

Roel Deseyn

Advocaat

Roel adviseert over nationale en internationale fiscaliteit. Hij heeft een ruime ervaring in de publieke sector (als volksvertegenwoordiger) en is als praktijkassistent Verbintenissenrecht verbonden aan de KULeuven. Roel is lid van BATL, de Belgian Association of Tax Lawyers.

Roel is master in de Fiscaliteit (KuLeuven, magna cum laude),  master Rechten, master Romaanse Talen, master Mediakunde. Hij is houder van de getuigschriften Cassatie in strafzaken, Salduz-bijstand en is erkend als collaboratieve advocaat en curator. Roel is verbonden aan de balies van West-Vlaanderen en Brussel.  

 

Maurice Lamberts

Advocaat

Maurice adviseert over (inter)nationale successieplanning en familiaal vermogensrecht en dit zowel op fiscaal als civiel vlak. Hij heeft een bijzondere interesse in de problematiek van de digitale nalatenschap en de digitale vermogensplanning.

Maurice heeft een Master in de Rechten (VUB/UiB, 2018). Hij heeft ook een Master in het Notariaat (KU Leuven, 2019) en een Master in de Fiscaliteit (KU Leuven, 2020). Hij heeft tevens het Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning behaald (VIVES Brugge, 2022). Hij werd toegelaten aan de Brusselse balie in 2020.

Hélène Baert

Advocaat

Hélène staat vermogende cliënten bij in fiscale aangelegenheden en geeft advies over vermogensplanning, familierecht en familiaal vermogensrecht.

 

Hélène behaalde een Master in de Rechten (KU Leuven, 2019) en een Master in de Fiscaliteit aan de (KU Leuven, 2020). Zij werd toegelaten tot de Brusselse balie in 2020.

Caroline Misonne

Advocaat

Caroline adviseert in burgerlijke procedures op het vlak van familierecht en familiaal vermogensrecht. Zij heeft een bijzondere interesse voor het opstellen van testamenten en de verwerving van Frans vastgoed. Zij is actief betrokken bij Testament.be.

 

Caroline is Master in de rechten (UCL, 2020), en is toegelaten tot de Brusselse balie in 2020.

Pauline Vanneste

Advocaat

Pauline adviseert over nationale en internationale vermogensplanning en familie- en relatievermogensrecht. Zij heeft een bijzondere interesse in de diverse aspecten van de vermogens- en successieplanning in de brede zin.

Pauline behaalde een Master in de Rechten (KU Leuven, 2022), en vervolgens een Master in het Notariaat (KU Leuven, 2023). Zij werd toegelaten aan de Brusselse balie in 2023.

Patrick Van Rompaey

Finance Manager

Patrick is als financial manager aan Rivus verbonden. Hij staat in voor de facturatie, boekhouding en financiële kant van ons kantoor.

Christella Lipari

Office Assistant

Kantoor Brussel

Tamara van Halm

Office Assistant

Kantoor Brussel

Fanny Van Audenhove

Office Assistant

Office Heusden

Gulsum Gököz

Office Assistant

Kantoor Heusden

Jonathan Bonnet

Office Assistant

Kantoor Heusden

Tamara De Vreese

Facility

Kantoor Heusden