Contact

Compliance

 

IDENTIFICATIE- EN MELDINGSPLICHT

In het kader van de bestrijding van witwaspraktijken van illegale vermogensvoordelen, heeft de Belgische wetgever voor advocaten bepaalde verplichtingen ingevoerd.  Onder deze verplichtingen vallen de identificatieplicht, waakzaamheidsplicht en meldingsplicht ingeval van vermoeden van witwassen. 

Een gebeurlijke melding geschiedt verplicht zonder de betrokkene daarover te informeren.