Contact

Nieuws

know what’s
going on

nieuwsberichten

art 22.11.2022

22/11/2022 Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie in het arrest Sovim, dat de ongebreidelde toegang van het brede publiek tot het UBO register met daarin de persoonsgegevens van de uiteindelijke gerechtigden, strijdig is met het recht op privacy zoals gewaarborgd door de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Het persbericht vindt u bijgaand.

(artikel in het Engels)

art 22.11.2022

22/11/2022 Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie in het arrest Sovim, dat de ongebreidelde toegang van het brede publiek tot het UBO register met daarin de persoonsgegevens van de uiteindelijke gerechtigden, strijdig is met het recht op privacy zoals gewaarborgd door de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Het arrest vindt u bijgaand.

(arrest in het Frans)