Contact

Nieuws

know what’s
going on

nieuwsberichten

art 28.07.2022

28/07/22 Managementvennootschap op de slachtbank? Opiniebijdrage van Anton van Zantbeek over de 'Blauwdruk voor een brede fiscale hervorming' van minister Vincent Van Peteghem. Dit artikel verscheen in Trends.

(Opiniebijdrage in het Nederlands)

art 26.05.2022

26/05/22 Vlaanderen dankt zijn welvaart vooral aan de vele kmo's. Maar de grote uitdaging voor de kmo is de opvolging. Het vliegwiel op deze problematiek is de schenk- en erfbelasting. Een vergelijk wordt gemaakt met de Nederlandse Bedrijfsopvolgingsregeling ofwel de BOR. Opiniebijdrage van Anton van Zantbeek verschenen in Trends.

(Opiniebijdrage in het Nederlands)