Contact

protecting prosperity

internationaal

Rivus is een onafhankelijk advocatenkantoor. Vanuit onze Belgische operationele kantoren (Brussel en Gent) en ons Zwitsers representatiekantoor in Sion spitst Rivus zich toe op vermogensplanning en conflictbeheersing. Dat gebeurt vaak in een internationale en dus complexe context. Die complexiteit schrikt ons niet af, maar omarmen we net. Ons geïntegreerd team van gedreven professionals staat voor u klaar.

vertrouwen

Bij Rivus komt een cliënt in alle vertrouwen. Discretie en een people-driven aanpak vormen ons handelsmerk.

ervaring

Advocaten bij Rivus koppelen kennis aan ervaring en creativiteit. Ook in de moeilijkste omstandigheden stoppen we pas als het door de cliënt gewenste resultaat is bereikt.Wij beschermen onze cliënten en bieden gemoedsrust: 'Protecting Prosperity'.

we give advice and solve problems through knowledge, experience and creativity.

meer over services

you can place your trust in us

Newsfeed

art 22.11.2022

22/11/2022 Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie in het arrest Sovim, dat de ongebreidelde toegang van het brede publiek tot het UBO register met daarin de persoonsgegevens van de uiteindelijke gerechtigden, strijdig is met het recht op privacy zoals gewaarborgd door de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Het persbericht vindt u bijgaand.

(artikel in het Engels)

art 22.11.2022

22/11/2022 Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie in het arrest Sovim, dat de ongebreidelde toegang van het brede publiek tot het UBO register met daarin de persoonsgegevens van de uiteindelijke gerechtigden, strijdig is met het recht op privacy zoals gewaarborgd door de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Het arrest vindt u bijgaand.

(arrest in het Frans)

meer nieuws

ambition

versterk ons team met jouw expertise